Thuê Thiết lập Bản thảo Software Architecture Developers

 • Thiết lập Bản thảo
 • Kiến trúc phần mềm
 • South Africa
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê kassemEzz
  0.5
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I'm very passionate about all what's related to computers, specially when it comes to programming and web design. When it comes to web design, I can help you in these fields: HTML PHP MySQL WordPress Javascript (+jQuery) CSS **************************************** I can also assist you if you need help...
  I'm very passionate about all what's related to computers, specially when it comes to programming and web design. When it comes to web design, I can help you in these fields: HTML PHP MySQL WordPress Javascript (+jQuery) CSS **************************************** I can also assist you if you need help with: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access **************************************** ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""