Thuê Dịch thuật Ghostwriting Viết lại bài báo Thiết kế đồ họa Viết báo cáo Viết sách Review Writers

 • Dịch thuật
 • Ghostwriting
 • Viết lại bài báo
 • Thiết kế đồ họa
 • Viết báo cáo
 • Viết sách
 • Đánh giá
 • Suriname
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   mtyson42
Hire   mtyson42

  mtyson42 mtyson42

  Suriname $15 USD / hour
  Bi-lingual comms savvy, Eng & Dutch!
  Suriname
  2.9
  2 đánh giá 2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Traveling Melburnian with 15+ years in Management Consulting: Corporate Communications, Business Development, CSR, Change Management. I have traded my expat lifestyle for a nomadic one, and its been refreshing and rewarding! So what do I do now as a freelancer: I provide marketing communications and business...
  Traveling Melburnian with 15+ years in Management Consulting: Corporate Communications, Business Development, CSR, Change Management. I have traded my expat lifestyle for a nomadic one, and its been refreshing and rewarding! So what do I do now as a freelancer: I provide marketing communications and business development services: freelance (hourly), or short term/ fixed term contracts: - Internal & External communications: outreach campaigns, engagement methods e.g newsletters, blogs, intranet content, website content - Marketing Communications: content, campaigns, market research - Writing: translations, transcriptions, blogging, articles, product descriptions. - Multilingual Skills come in handy (Eng, Dutch, Spanish). How can I be of service? ít hơn
 • Hire mtyson42

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự