Thuê Viết quảng cáo Photoshop After Effects Video Editing Professionals

 • Viết quảng cáo
 • Photoshop
 • After Effects
 • Biên tập video
 • Sweden
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê mvmkr
  1.5
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I have the following experience: ✓ Video editing ✓ Post production ✓ Colour correction ✓ Whiteboard animation ✓ Rotoscoping ✓ Logo animation ✓ Motion graphics ✓ Explainer videos ✓ Localisation ✓ Compositing ✓ Keying ✓ Motion Tracking ✓ Slideshows ✓ Grading ✓...
  I have the following experience: ✓ Video editing ✓ Post production ✓ Colour correction ✓ Whiteboard animation ✓ Rotoscoping ✓ Logo animation ✓ Motion graphics ✓ Explainer videos ✓ Localisation ✓ Compositing ✓ Keying ✓ Motion Tracking ✓ Slideshows ✓ Grading ✓ Shooting video ✓ VR Stitching ✓ VR Editing ✓ VR Grading ✓ VR Post Production Tools I use in production: - AfterEffects, Premier, DaVinci Resolve, Mocha - Photoshop, Lightroom, Capture One - Various plugins and task-specific apps ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự