Thuê Tiếp thị qua Internet Linux Lập trình C++ WordPress PHP Developers

 • Tiếp thị qua Internet
 • Linux
 • Lập trình C++
 • WordPress
 • PHP
 • Switzerland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   TngServices
Hire   TngServices

  TngServices TngServices

  Switzerland $10 USD / hour
  Full Stack Developer
  Switzerland
  1.8
  2 đánh giá 2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I'm a full-stack web and mobile app development expert providing services for UI/UX of the mobile and web apps, development of the web and mobile apps, integrating 3rd party API/services, QA testing and uploading them on hosting server and play store. I have expertise in the following technologies: - MEAN stack -...
  I'm a full-stack web and mobile app development expert providing services for UI/UX of the mobile and web apps, development of the web and mobile apps, integrating 3rd party API/services, QA testing and uploading them on hosting server and play store. I have expertise in the following technologies: - MEAN stack - MERN Stack - Html/Html5/CSS 2.0,3.0 - jQuery/JavaScript/angular JS - AngularJS, VueJs - Android/iOS - OpenSource PHP (WordPress, Drupal, Joomla, Magento, OpenCart, OsCommerce, - .NET - Python - Java - React Native/ReactJs/Node JS - SQL Server/ MYSQL/MaiaDB/ Linux/PostgreSQL/Dev Ops - System Integration I will support the entire application lifecycle (concept, design, test, release, and support). Client satisfaction is my utmost goal. Contact me for high quality with lower rates. ít hơn
 • Hire TngServices

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự