Thuê Tiếp thị qua Internet Kiến trúc phần mềm XML Developers

 • Tiếp thị qua Internet
 • Kiến trúc phần mềm
 • XML
 • Switzerland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê CRSO

  CRSO

  Switzerland $20 USD / hour
  Full Stack Developer
  Switzerland
  2.8
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I am a focused professional who has been consistently praised as results-oriented by my co-workers and management. Over the professional career of 5-years, I’ve developed a skill set directly relevant to the Software Engineer role you are looking for, including application development, programming, and web platform...
  I am a focused professional who has been consistently praised as results-oriented by my co-workers and management. Over the professional career of 5-years, I’ve developed a skill set directly relevant to the Software Engineer role you are looking for, including application development, programming, and web platform development. Worked with Technologies *PHP (Laraval and CodeIgniter) *WordPress *Website / App Design (UI / UX) *MEAN Stack (Angular 2, NodeJS, ExpressJS, MongoDB) *ReactJS *Android native *SQL ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự