Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 AJAX Quản lý website jQuery / Prototype Web Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • AJAX
 • Quản lý website
 • jQuery / Prototype
 • HTML
 • Switzerland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê danielfankhauser

  danielfankhauser

  Switzerland $280 USD / hour
  Advertising || Branding || Social Media Marketing
  Switzerland
  2.5
  1 Nhận xét $280 USD mỗi giờ
  My core skills include - Social media management and marketing including; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat), - Social strategy, execution and training - Digital communications including content marketing Social media Advertising - Crowdfunding
  My core skills include - Social media management and marketing including; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat), - Social strategy, execution and training - Digital communications including content marketing Social media Advertising - Crowdfunding ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự