Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Syrian Arab Republic
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   asmaagreen
Thuê   asmaagreen

  asmaagreen asmaagreen

  Unknown $5 USD / giờ
  Web Developer
  Unknown
  1.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
  - Expert in WordPress cms and Joomla with high skills in HTML, CSS, JavaScript ,PHP and MySQL. - Expert in Advertisement design (Brochure, flyers, business cards .. etc ) - Web management and hosting configuration. --------------------------------- - Information System Engineering College (ISE) in the Syrian virtual...
  - Expert in WordPress cms and Joomla with high skills in HTML, CSS, JavaScript ,PHP and MySQL. - Expert in Advertisement design (Brochure, flyers, business cards .. etc ) - Web management and hosting configuration. --------------------------------- - Information System Engineering College (ISE) in the Syrian virtual university SVU.. - Diploma in computer programming from Damascus university since 2007. ít hơn
 • Thuê asmaagreen

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự