Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Taiwan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   fangwenr9218
Thuê   fangwenr9218

  fangwenr9218 fangwenr9218

  Taiwan $25 USD / giờ
  Senior Web & Python & Excel VBA Developer
  Taiwan
  4.2
  6 đánh giá 6 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  ✿ Hi, Welcome to here ✿ As an expert with experienced IT developing, what project comes to me, I am so confidence if it is followed my programming skills with Free Service on issues after delivery as well as a future upgrade. ★ Responsive Beautiful Website and Hybrid ★ * HTML/CSS/Bootstrap. * JS...
  ✿ Hi, Welcome to here ✿ As an expert with experienced IT developing, what project comes to me, I am so confidence if it is followed my programming skills with Free Service on issues after delivery as well as a future upgrade. ★ Responsive Beautiful Website and Hybrid ★ * HTML/CSS/Bootstrap. * JS (Angular/React/Vue/Node) * React Native / Ionic * PHP (Laravel/CodeIgnitor/YII) * ASP.NET Core/MVC, VB.NET * Wordpress * SQL/Firebase/AWS ★ Mobile Development ★ * Android/Java/Kotlin * iPhone/iOS/Swift/Objective-C * React Native/Flutter/Xamarin ★ Best Application ★ * VBA (Excel/Word/Access) * Python/C++/C#/Java (Webscraping/Data Mining/ML) You are my GOD! ít hơn
 • Thuê fangwenr9218

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự