Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính PHP Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • PHP
 • Tajikistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê Khusrav

  Khusrav

  Tajikistan $38 USD / hour
  Google Analytics/Google Tag Manager expert
  Tajikistan
  2.9
  1 Nhận xét $38 USD mỗi giờ
  Hello! My name is Khusrav. I have 2+ years of experience in Digital Marketing. My skills in Google Analytics and Google Tag Manager: - Google Analytics/Google Tag Manager set up - Facebook pixel implementation via Google Tag Manager - Conversion tracking - Cross-domain tracking - E-commerce tracking - Enhanced...
  Hello! My name is Khusrav. I have 2+ years of experience in Digital Marketing. My skills in Google Analytics and Google Tag Manager: - Google Analytics/Google Tag Manager set up - Facebook pixel implementation via Google Tag Manager - Conversion tracking - Cross-domain tracking - E-commerce tracking - Enhanced e-commerce tracking - Custom reports - Custom reports in Google Data Studio - Custom Events - Google Optimize integration - Successful/unsuccessful form submit tracking - Event tracking on one paged web site's (like AJAX based) etc. If you have any questions, feel free to contact me. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự