Thuê Solidworks 3D Designers

 • Solidworks
 • Thiết kế 3D
 • Thailand
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê wahwaheng
  4.6
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am a graphic designer who loves creating and brings something fresh to my projects. Area of service: ► Logo design ► Brand identity design ► Label and Packaging design ► Banner design ► Flyer design ► Business card design etc. Some softwares that I use professionally: ► Adobe Illustrator ► Adobe Photoshop ►...
  I am a graphic designer who loves creating and brings something fresh to my projects. Area of service: ► Logo design ► Brand identity design ► Label and Packaging design ► Banner design ► Flyer design ► Business card design etc. Some softwares that I use professionally: ► Adobe Illustrator ► Adobe Photoshop ► Adobe InDesign ► MS Office ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự