Thuê Thai Translators

 • Tiếng Thái
 • Thailand
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Turn3ase
  0.8
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Hello, You can call me Book, And I am 19 years-old. I am now studying as Expert Cass of Computer Graphic Designer. I can do a Retouch, Photo manipulation and about Illustrator are Vector, Logo, Infographic, Poster, Postcard, Namecard, Portfolio and etc. I can use an English for a medium(Spelling, Wording, Sentencing)...
  Hello, You can call me Book, And I am 19 years-old. I am now studying as Expert Cass of Computer Graphic Designer. I can do a Retouch, Photo manipulation and about Illustrator are Vector, Logo, Infographic, Poster, Postcard, Namecard, Portfolio and etc. I can use an English for a medium(Spelling, Wording, Sentencing) By the way, Please trust in me and I will trust you back. Thank you! <3 ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự