Thuê ASP Developers

 • ASP
 • Turkey
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   stevobujica91
Thuê   stevobujica91

  stevobujica91 stevobujica91

  Turkey $50 USD / giờ
  Software Developer/Web Developer/Data Miner
  Turkey
  2.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
  I'm a computer engineer with a focus on software development and data mining, extraction, analysis and processing. I offer a wide variety of services to my clients including: Python Programming. Ruby On Rails Web Development (PHP, JavaScript, Ajax, ...) Android Development Desktop Software Development (C++, Java,...
  I'm a computer engineer with a focus on software development and data mining, extraction, analysis and processing. I offer a wide variety of services to my clients including: Python Programming. Ruby On Rails Web Development (PHP, JavaScript, Ajax, ...) Android Development Desktop Software Development (C++, Java, Qt) Web scraping (Python, Excell, ...) Data Analysis Data Visualization If you need a custom service just contact me. I'm always there to understand your needs and develope your custom software. ít hơn
 • Thuê stevobujica91

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự