Thuê PHP Android Developers - Trang 2

 • PHP
 • Android
 • Turkey
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê muratbayzt
  2.2
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  I am a Geomatics Engineer and GIS Consultant. I have very good experience about; -Digital Mapping -Land Surveying -Photogrammetry -3D Modelling -Vectorization -GIS -Remote Sensing -Quantity Surveying Softwares which ı have good knowledge; -Arcgis, Qgis, Cyclone, Autocad, Envi, Erdas, Pix4D, Agisoft Photoscan, APS...
  I am a Geomatics Engineer and GIS Consultant. I have very good experience about; -Digital Mapping -Land Surveying -Photogrammetry -3D Modelling -Vectorization -GIS -Remote Sensing -Quantity Surveying Softwares which ı have good knowledge; -Arcgis, Qgis, Cyclone, Autocad, Envi, Erdas, Pix4D, Agisoft Photoscan, APS Menci, Google Earth Pro, Sketchup, Adobe Illustrator, and Inkspace. I can deliver your works detailed and satisfying for your desire. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự