Thuê Dịch thuật Tìm kiếm web Copy Typers

 • Dịch thuật
 • Tìm kiếm web
 • Đánh máy
 • Turkmenistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê guvanchtm
  0.0
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  English <> Turkmen translator with 14 years of experience. Major areas IT, legal, finance, health. Total volume translated is above 1,5 million words. Native Turkmen speaker, living in Turkmenistan. Have experience in translating, proofreading, editing and interpreting.
  English <> Turkmen translator with 14 years of experience. Major areas IT, legal, finance, health. Total volume translated is above 1,5 million words. Native Turkmen speaker, living in Turkmenistan. Have experience in translating, proofreading, editing and interpreting. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự