Thuê WPF .NET HTML Xử lý email Tìm kiếm qua mạng Sketching Javascript Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • Xử lý email
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Sketching
 • Javascript
 • Turkmenistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   tootac
Hire   tootac

  tootac tootac

  Turkmenistan $22 USD / hour
  Full stack web developer. Python, django.
  Turkmenistan
  2.8
  2 đánh giá 2 đánh giá $22 USD mỗi giờ
  Professional full stack web developer with years of experience. High quality products, good project planning and estimation. Check some of my work at: - hereket.com - asalahov.com Python/Django stack for the backend. For the fronted will create interactions of any complexity. I believe that for the most stuff there...
  Professional full stack web developer with years of experience. High quality products, good project planning and estimation. Check some of my work at: - hereket.com - asalahov.com Python/Django stack for the backend. For the fronted will create interactions of any complexity. I believe that for the most stuff there are good enough ready tools to achieve, but when in need can be dangerous enough to create custom solutions using C/C++ to those last 20%. ít hơn
 • Hire tootac

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự