Thuê Java Developers

 • Java
 • United Arab Emirates
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   wizard24h
Thuê   wizard24h

  wizard24h wizard24h

  United Arab Emirates $18 USD / giờ
  informatic engineer & full stack web developer
  United Arab Emirates
  5.3
  10 đánh giá 10 đánh giá $18 USD mỗi giờ
  I'm software and information system engineer, I have more than 12 years in programming field. I'm interested to develop web applications, desktop applications, Android apps, and building information systems.
  I'm software and information system engineer, I have more than 12 years in programming field. I'm interested to develop web applications, desktop applications, Android apps, and building information systems. ít hơn
 • Thuê wizard24h

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự