Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính PHP Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • PHP
 • Uzbekistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê MasterForex

  MasterForex

  Uzbekistan $10 USD / hour
  MQL4 and MQL5 programmer
  Uzbekistan
  3.8
  19 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Умею писать MQL4 индикаторы, скрипты и советники. Опыт 3,5 год и более. А также могу посоветовать. I can write MQL4 indicators, scripts and advisors. Experience 3.5 year or more. And I can advise.
  Умею писать MQL4 индикаторы, скрипты и советники. Опыт 3,5 год и более. А также могу посоветовать. I can write MQL4 indicators, scripts and advisors. Experience 3.5 year or more. And I can advise. ít hơn
 • Thuê cr204

  cr204

  Uzbekistan $15 USD / hour
  Mobile developer
  Uzbekistan
  4.2
  9 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am a professional iOS/Android developer with more than 8 years of experience. I have excellent knowledge in creating mobile apps/games. I have very good experience in creating mobile apps for iOS in native Swift for iPhone, iPad and Apple Watch. I also have great experience in Flash/AIR/ActionScript 3 as Developer...
  I am a professional iOS/Android developer with more than 8 years of experience. I have excellent knowledge in creating mobile apps/games. I have very good experience in creating mobile apps for iOS in native Swift for iPhone, iPad and Apple Watch. I also have great experience in Flash/AIR/ActionScript 3 as Developer and Designer for 8 years. I have excellent knowladge of AS2 and AS3. I have knowladge of PHP/MySQL and work with open-source and commercial-grade CMS like oscommerce, joomla, drupal. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự