Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Data Processing Executives

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • Uzbekistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê unazarov

  unazarov

  Uzbekistan $2 USD / hour
  Software Engineer
  Uzbekistan
  0.2
  1 Nhận xét $2 USD mỗi giờ
  Hi! My name is Ulugbek and I am a student of Westminster International Universiy in Tashkent. I know several programming languages, such as Golang, Python, JavaScript and C#. I have one year experience in software engineering. I can use any of these languages to fullfil your requirements and I help to accomplish your...
  Hi! My name is Ulugbek and I am a student of Westminster International Universiy in Tashkent. I know several programming languages, such as Golang, Python, JavaScript and C#. I have one year experience in software engineering. I can use any of these languages to fullfil your requirements and I help to accomplish your project. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự