Thuê Website Designers

 • Thiết kế trang web
 • Uzbekistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   zoomlander
Thuê   zoomlander

  zoomlander zoomlander

  Uzbekistan $6 USD / giờ
  Graphic Designer, Illustrator and just hard worker
  Uzbekistan
  1.9
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $6 USD mỗi giờ
  Have my own training courses for Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel Draw, AutoCAD, 3D Max and Autodesk Maya. Great graphic designer and illustrator expert with 15+ years of experience. I have many many many works in my portfolio if you need some please just ask. UZT (Uzbekistan Time) UTC/GMT...
  Have my own training courses for Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel Draw, AutoCAD, 3D Max and Autodesk Maya. Great graphic designer and illustrator expert with 15+ years of experience. I have many many many works in my portfolio if you need some please just ask. UZT (Uzbekistan Time) UTC/GMT +5 hours ít hơn
 • Thuê zoomlander

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự