Thuê Copywriters

 • Viết quảng cáo
 • Vietnam
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   minhhoangduc
Thuê   minhhoangduc

  minhhoangduc minhhoangduc

  Vietnam $17 USD / giờ
  Full Stack Developer
  Vietnam
  2.1
  2 đánh giá 2 đánh giá $17 USD mỗi giờ
  I'm a C++/PHP/Drupal/WordPress CERTIFIED EXPERT developer. What client says about me: "Quick, High Quality and Proactive!" I can easily fulfill client's requirements within the TIME and BUDGET. My goal is always to get client's application will be OPTIMIZED and RAN QUICKLY, SAFETY and SECURITY. I can work with all...
  I'm a C++/PHP/Drupal/WordPress CERTIFIED EXPERT developer. What client says about me: "Quick, High Quality and Proactive!" I can easily fulfill client's requirements within the TIME and BUDGET. My goal is always to get client's application will be OPTIMIZED and RAN QUICKLY, SAFETY and SECURITY. I can work with all frameworks on php as Codeignitor, Laravel, etc... I can work with System admin (Linux) + API integration, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap as well. Good luck, happy and success to everyone. ít hơn
 • Thuê minhhoangduc

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự