Thuê Ruby on Rails Developers

 • Ruby on Rails
 • Vietnam
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   duythu0211
Thuê   duythu0211

  duythu0211 duythu0211

  Vietnam $20 USD / giờ
  DevOps Engineer
  Vietnam
  0.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Hi, everyone! I'm Ryan, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer from Vietnam with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management (Version Control System) ...
  Hi, everyone! I'm Ryan, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer from Vietnam with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management (Version Control System) tools like Git • Proficient in developing Continuous Integration/ Delivery pipelines • Experience with automation/ integration tools like Jenkins, Ansible • Knowledge of major cloud service providers, like AWS, GCP, Azure • Hands-on knowledge of software containerization platforms like Docker, Kubernetes ít hơn
 • Thuê duythu0211

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự