Thuê vTiger Developers

 • vTiger
 • Vietnam
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê vnitdev
  6.2
  64 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hello, We are experts with 6+ years experience on: VTIGER CRM: +Install and config system. +Create custom module. +Modify existing module and code. +Modify Customer portal: add new module, edit existing module... +Design skin. .. Trust me for your project and you will see the value of difference! Thanks for your...
  Hello, We are experts with 6+ years experience on: VTIGER CRM: +Install and config system. +Create custom module. +Modify existing module and code. +Modify Customer portal: add new module, edit existing module... +Design skin. .. Trust me for your project and you will see the value of difference! Thanks for your time, Best regards, Cuong Nguyen ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự