Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Khoa học dữ liệu Quản lí Blog Writing eBooks Auditors

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Khoa học dữ liệu
 • Quản lí
 • Blog Writing
 • eBooks
 • Kiểm toán
 • Zambia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê ZedExcel

  ZedExcel

  Zambia $15 USD / hour
  Virtual Assistant, Non Voice Customer Support
  Zambia
  5.9
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Quality service in a timely manner.
  Quality service in a timely manner. ít hơn
 • Thuê Rex101

  Rex101

  Zambia $5 USD / hour
  Graphics Design|VA|Transcription|Academic Writing
  Zambia
  1.5
  1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
  I provide: |Graphics Designing| > Logo design, banner design, brochures, business cards, flyers, posters, wedding invitations etc. I use Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. |Virtual Assistance| > Email and Chat support > Correspondence Management > Presentation & Spreadsheet Creation > Administrative...
  I provide: |Graphics Designing| > Logo design, banner design, brochures, business cards, flyers, posters, wedding invitations etc. I use Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. |Virtual Assistance| > Email and Chat support > Correspondence Management > Presentation & Spreadsheet Creation > Administrative Services > Social Media Marketing and Support. |Transcription| > I do transcription of English videos & audio recordings. |Academic Writing| > I do Academic writing on a wide range of research topics (Engineering, Information Technology, Business, Economics, Project Management, Mathematics, Psychology, Religion etc.). |Other Skills| > Voice over recordings. > Good communication. I look forward to working with you. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự