Java Developers để thuê tại Afghanistan

 • Java
 • Afghanistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 2 kết quả
 • Thuê   EhsanHadid
Thuê   EhsanHadid

  EhsanHadid EhsanHadid

  Afghanistan $15 USD / giờ
  android app developer
  Afghanistan
  2.7
  8 đánh giá 8 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am an android and desktop app developer with 5+ years of experience. I had developed several kinds of applications in this field. My skills : -Professional Android App Development With Java -Java and JavaFx Desktop Application Development -Database Management -MySQL, Firebase, SQLite, H2
  I am an android and desktop app developer with 5+ years of experience. I had developed several kinds of applications in this field. My skills : -Professional Android App Development With Java -Java and JavaFx Desktop Application Development -Database Management -MySQL, Firebase, SQLite, H2 ít hơn
 • Thuê EhsanHadid
 • Thuê   FarshidMohammadi
Thuê   FarshidMohammadi

  FarshidMohammadi FarshidMohammadi

  Afghanistan $15 USD / giờ
  Android/ Java/ JavaFx developer
  Afghanistan
  0.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  I am a mobile & desktop app developer with 4+ years experience. I am new here, but I have been designing and developing software products with good quality and client satisfaction. Skills : -Master Android App Development With Java -Java Desktop Application Development -JavaFx Commercial Applications -JavaFx...
  I am a mobile & desktop app developer with 4+ years experience. I am new here, but I have been designing and developing software products with good quality and client satisfaction. Skills : -Master Android App Development With Java -Java Desktop Application Development -JavaFx Commercial Applications -JavaFx Modern UI Design -Java Swing Applications -Database Management -MySQL, Firebase, SQLite, H2 - Github, Bitbucket, GitLab -MS Excel, Ms Word, VBA programming language, data processing ít hơn
 • Thuê FarshidMohammadi

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự