Thuê Linguistics Web Searchers

 • Linguistics
 • Tìm kiếm web
 • Afghanistan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   SkyHelps
Thuê   SkyHelps

  SkyHelps SkyHelps

  Afghanistan $10 USD / giờ
  Master Degree, Program Specialist, Support
  Afghanistan
  0.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  My expertise and experience are in the following areas: Finance and Accounting Management and Administration Data Entry Typing (40words per minute) Translation (English to Persian and Visa Versa) Ms. Office Photography ... Anything goes with me. Hire me once and you will hire me again. Higher quality of work in less...
  My expertise and experience are in the following areas: Finance and Accounting Management and Administration Data Entry Typing (40words per minute) Translation (English to Persian and Visa Versa) Ms. Office Photography ... Anything goes with me. Hire me once and you will hire me again. Higher quality of work in less price and least time period. ít hơn
 • Thuê SkyHelps

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự