Freelancers để thuê tại Angola

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • .NET
 • Angola
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   drnsanda
Thuê   drnsanda

  drnsanda drnsanda

  Angola $25 USD / giờ
  Senior Javascript Developer(Angular,React Native)
  Angola
  2.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I am a Senior Web & Mobile Developer(Andriod & iOS -> React Native) (HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL). Been in the area for 6 years with professional experience. I'm creative, fast, hard worker and someone that shows results.
  I am a Senior Web & Mobile Developer(Andriod & iOS -> React Native) (HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL). Been in the area for 6 years with professional experience. I'm creative, fast, hard worker and someone that shows results. ít hơn
 • Thuê drnsanda

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự