Course Facilitators để thuê tại Barbados

 • Khóa học
 • Barbados
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Worme246
Thuê   Worme246

  Worme246 Worme246

  Barbados $15 USD / giờ
  Dynamic Educator
  Barbados
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Overall, I am a dedicated and student-focused Teacher with 20+ years of experience in varying countries. I am highly flexible with proven capacity to meet needs of students with differing backgrounds and learning aptitudes. I have a talent for identifying areas of learning deficiency and implementing teaching...
  Overall, I am a dedicated and student-focused Teacher with 20+ years of experience in varying countries. I am highly flexible with proven capacity to meet needs of students with differing backgrounds and learning aptitudes. I have a talent for identifying areas of learning deficiency and implementing teaching strategies to enhance results within framework of approved curriculum. ít hơn
 • Thuê Worme246

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự