Joomla Developers để thuê tại Belarus

 • Joomla
 • Belarus
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Mezh
Thuê   Mezh

  Mezh Mezh

  Belarus $20 USD / giờ
  Do not be penny wise and pound foolish
  Belarus
  3.8
  8 đánh giá 8 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  My main area of expertise - PHP/MySQL/HTML/CSS/e-Commerce/AWS/Ubuntu/Apache coding, analyzing, optimizing. Making scripts for various data processing and API interaction Working as individual, so you may expect special approach to your projects. Take a look at feedbacks, they speak for itself.
  My main area of expertise - PHP/MySQL/HTML/CSS/e-Commerce/AWS/Ubuntu/Apache coding, analyzing, optimizing. Making scripts for various data processing and API interaction Working as individual, so you may expect special approach to your projects. Take a look at feedbacks, they speak for itself. ít hơn
 • Thuê Mezh

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự