Freelancers để thuê tại Bolivia

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Bolivia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   ruebdario
Thuê   ruebdario

  ruebdario ruebdario

  Bolivia $23 USD / giờ
  developer of software and software of analyst
  Bolivia
  0.8
  2 đánh giá 2 đánh giá $23 USD mỗi giờ
  I'm a proactive person I am one who works as a team I like to research about technology and I am always in constant self-learning to contribute to the company that requires my services I like to read article about technology, I practice soccer on weekends I'm doing English course
  I'm a proactive person I am one who works as a team I like to research about technology and I am always in constant self-learning to contribute to the company that requires my services I like to read article about technology, I practice soccer on weekends I'm doing English course ít hơn
 • Thuê ruebdario

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự