ASHSP Professionals để thuê tại Chile

 • ASHSP
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   PaulaIgnacia
Thuê   PaulaIgnacia

  PaulaIgnacia PaulaIgnacia

  Chile $10 USD / giờ
  Biology Degree
  Chile
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I live in Santiago de Chile and I am 22 years old. I am currently studying biology, so I am looking to generate income with freelance work. The topics I know the most are about tourism, excursions, literature, marketing and everything related to biology, from molecular biology to ecology. This includes genetics,...
  I live in Santiago de Chile and I am 22 years old. I am currently studying biology, so I am looking to generate income with freelance work. The topics I know the most are about tourism, excursions, literature, marketing and everything related to biology, from molecular biology to ecology. This includes genetics, microbiology, physiology, neurosciences, mycology, botany, zoology, and biochemistry. ít hơn
 • Thuê PaulaIgnacia

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự