Freelancers để thuê tại Chile

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   debianguy
Thuê   debianguy

  debianguy debianguy

  Chile $25 USD / giờ
  GNU/Linux Linux Debian expert
  Chile
  3.2
  6 đánh giá 6 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Do you need a GNU/Linux Debian expert? - DNS (bind9) - Web service (Apache, Nginx, Lighttpd) - Mail server (Sendmail, Postfix, Exim4) - Xen - Iptables - Bash scripting for integrated services - LaTeX - Project management (BPM, ITIL) - Mediawiki (extensions, customing, visualeditor) - ERP (odoo, axelor, erpnext) -...
  Do you need a GNU/Linux Debian expert? - DNS (bind9) - Web service (Apache, Nginx, Lighttpd) - Mail server (Sendmail, Postfix, Exim4) - Xen - Iptables - Bash scripting for integrated services - LaTeX - Project management (BPM, ITIL) - Mediawiki (extensions, customing, visualeditor) - ERP (odoo, axelor, erpnext) - Marketplace: cocorico I can do it! I have 20 years of experience. Hire me. ít hơn
 • Thuê debianguy

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự