Java Developers để thuê tại Costa Rica

 • Java
 • Costa Rica
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   dataspro
Thuê   dataspro

  dataspro dataspro

  Costa Rica $40 USD / giờ
  Senior Fullstack and Backend Software Engineer
  Costa Rica
  5.6
  2 đánh giá 2 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. -...
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. - AWS services, DevOps - Data Scientist - Jupyter and pandas tools. - Java Development - javaScript Development Technologies Solidity, Flask, Rabbit, IBM IoT, Jupyter Notebook, Amazon IoT, Pandas, Amazon Services, Neupy, Machine Learning, Plotly, Different Databases, Docker, Matlab, Bokeh, JSON - XML, Docker-Compose ít hơn
 • Thuê dataspro

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự