Java Developers để thuê tại Czech Republic

 • Java
 • Czech Republic
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   xzan88
Thuê   xzan88

  xzan88 xzan88

  Czech Republic $25 USD / giờ
  Software Developer
  Czech Republic
  3.2
  6 đánh giá 6 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi, I have over 10 years of experience in computer programming, mainly in the C, C++ and C# languages. I can write programs for Windows, Linux, Mac OS and Android. My main areas of expertise: - object oriented programming - algorithms and data structures - 2D and 3D computer graphics programming (OpenGL, GLSL, SDL,...
  Hi, I have over 10 years of experience in computer programming, mainly in the C, C++ and C# languages. I can write programs for Windows, Linux, Mac OS and Android. My main areas of expertise: - object oriented programming - algorithms and data structures - 2D and 3D computer graphics programming (OpenGL, GLSL, SDL, Ray Tracing) - creating simple computer games - image processing (OpenCV) and multimedia applications - creating applications with graphical user interfaces (Microsoft Visual Studio, Qt) - web automation (Selenium) - HTML + CSS + JavaScript - theoretical computer science and math I also have a good knowledge of the English language and can translate texts from English to Czech or vice versa. ít hơn
 • Thuê xzan88

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự