Trainers để thuê tại Egypt

 • Đào tạo
 • Egypt
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   ohanazmy
Thuê   ohanazmy

  ohanazmy ohanazmy

  Egypt $50 USD / giờ
  Scientific& enviro .expert /translator/Journalism
  Egypt
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a...
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a level beyond our teams expectation. Will use him over and over again!) By Mr. Edwin B.(HCMC) arecolinereport.com (https://www.freelancer.com/projects/mechanical-engineering/Confime-chemical-makeup-Coronavirus) - Arabic/English - General and medical translation| - Research - Medical - Chemical - Biological - Biotechnology - Education ít hơn
 • Thuê ohanazmy

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự