Accounting Tutors để thuê tại Fiji

 • Accounting Tutoring
 • Fiji
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   asnilsingh20
Thuê   asnilsingh20

  asnilsingh20 asnilsingh20

  Fiji $10 USD / giờ
  Training & Quality Assurance Coordinator
  Fiji
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Ability to multitask • Critical thinking and problem solving • Customer Service • Ability to work in a Team • Effective Time Management • Computer Skills • Microsoft Office • Ability to Work Under Pressure • Communication Skills • Project Management • Strong decision maker
  Ability to multitask • Critical thinking and problem solving • Customer Service • Ability to work in a Team • Effective Time Management • Computer Skills • Microsoft Office • Ability to Work Under Pressure • Communication Skills • Project Management • Strong decision maker ít hơn
 • Thuê asnilsingh20

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự