Freelancers để thuê tại Guyana

 • Linguistics
 • Tìm kiếm web
 • Guyana
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   roydgt
Thuê   roydgt

  roydgt roydgt

  Guyana $10 USD / giờ
  Computer Technician
  Guyana
  0.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Certified Computer and Electronics Technician with over 15 years of experience in troubleshooting and repairing a full range of desktops, laptops, multifunction printers, televisions, Microsoft Windows / Servers, Linux, Microsoft Office products, Quickbooks Accounting and Point of Sale, Microsoft Navision 4.0, and...
  Certified Computer and Electronics Technician with over 15 years of experience in troubleshooting and repairing a full range of desktops, laptops, multifunction printers, televisions, Microsoft Windows / Servers, Linux, Microsoft Office products, Quickbooks Accounting and Point of Sale, Microsoft Navision 4.0, and Remote Support Tools. A Strong background in project management, business and data analysis, and C# programming. Successfully managed several large network infrastructure installations and IT related configuration projects for various organizations ít hơn
 • Thuê roydgt

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự