Ariba Suppliers để thuê tại Hungary

 • Ariba
 • Hungary
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   adam569
Thuê   adam569

  adam569 adam569

  Hungary $100 USD / giờ
  Principal Business Consultant
  Hungary
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $100 USD mỗi giờ
  Principal consultant in K2 Procurement Ltd. (www.k2procurement.com) where we supply for our business clients the following services: - SAP Ariba implementations (global implementation references - check out our website) - BPO business process reengineering (not only procurement); Systems: Visio, Aris - Process...
  Principal consultant in K2 Procurement Ltd. (www.k2procurement.com) where we supply for our business clients the following services: - SAP Ariba implementations (global implementation references - check out our website) - BPO business process reengineering (not only procurement); Systems: Visio, Aris - Process digitization (references: global customers); systems implemented: SAP Ariba, S4Hana (MM), SAP MM, Frictionless, SAP SRM - System training materials & functional design documents - LMS training content creation (we use the most modern solutions such as ClickLearn, Camtasia, etc. supporting different media types (.ppt, video, LMS integrated contents, quizz) - Digital signature implementations (Docusign) Reference companies: Vodafone , Royal Philips, Merck, SAP, MOL, Evonik ít hơn
 • Thuê adam569

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự