Freelancers để thuê tại Indonesia

 • ASIC
 • FPGA
 • Indonesia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   arrijal1992
Thuê   arrijal1992

  arrijal1992 arrijal1992

  Indonesia $25 USD / giờ
  Professional PCB Designer & Firmware Engineer
  Indonesia
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I'm Professional Electronic Design Engineer, Embedded system Engineer & Consultant. My Expertise including - AVR, STM32, and Arduino Based Project - PCB Design using EAGLE & KICAD - Digital Electronics & FPGA Design - Analog Electronics Design - IoT(BLE, WiFi, GSM, LoRaWan) Design - Robotics - Switching Mode Power...
  I'm Professional Electronic Design Engineer, Embedded system Engineer & Consultant. My Expertise including - AVR, STM32, and Arduino Based Project - PCB Design using EAGLE & KICAD - Digital Electronics & FPGA Design - Analog Electronics Design - IoT(BLE, WiFi, GSM, LoRaWan) Design - Robotics - Switching Mode Power Supply (Buck, Boost, Buck-Boost) - Protection Circuit - Troubleshooting and Consultation Tell Me What your Problem, and let me help you to solve it ít hơn
 • Thuê arrijal1992

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự