Freelancers để thuê tại Japan

 • ASIC
 • FPGA
 • Japan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   sajjadtaghvaeifr
Thuê   sajjadtaghvaeifr

  sajjadtaghvaeifr sajjadtaghvaeifr

  Japan $25 USD / giờ
  PhD in Mechanical Engineering AI/simulink
  Japan
  1.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I have phd in mechanical engineering from department of bioengineering and robotics from Tohoku university and I lead a team of expert engineering with the following skills: ***** Mechanical engineeing ***** Solidworks Ansys Mechanical design Inventor Autocad Machine design Matlab Simulink Vibration Control Stress...
  I have phd in mechanical engineering from department of bioengineering and robotics from Tohoku university and I lead a team of expert engineering with the following skills: ***** Mechanical engineeing ***** Solidworks Ansys Mechanical design Inventor Autocad Machine design Matlab Simulink Vibration Control Stress analysis ***** Electrical Engineering ***** Signal processing Image processing Power electronic Power transmission lines Kalman filters Electronics Conrol systems Identification ***** Computer engineering ***** Programming with python, Java, cpp, etc. Neural networks deep learning convolutional neural network artificial intelligence object detection web design and development iOS and Android apps ít hơn
 • Thuê sajjadtaghvaeifr

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự