Freelancers để thuê tại Libya

 • Neo4j
 • PHP
 • Python
 • Photoshop
 • Libya
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   MJDesign01
Thuê   MJDesign01

  MJDesign01 MJDesign01

  Libya $15 USD / giờ
  Social media designer
  Libya
  1.9
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Graphic designer with 3+ years experience, self-taught, highly creative, and multitalented with extensive experience in social design, marketing, and print design.Excellent skills in Adobe Photoshop, Illustrator, and Microsoft office suite. Fluent in both Arabic and English. My working experience has helped me develop...
  Graphic designer with 3+ years experience, self-taught, highly creative, and multitalented with extensive experience in social design, marketing, and print design.Excellent skills in Adobe Photoshop, Illustrator, and Microsoft office suite. Fluent in both Arabic and English. My working experience has helped me develop my designing skills and imagination. I have the ability to handle multiple projects, meet deadlines and produce high-quality work. ít hơn
 • Thuê MJDesign01

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự