Thuê Prometheus Monitoring Javascript Developers

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Libya
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   zacmad88
Thuê   zacmad88

  zacmad88 zacmad88

  Libya $8 USD / giờ
  Full Stack Developer (Front-end / Back-end)
  Libya
  1.8
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $8 USD mỗi giờ
  Hi.. My name's Nezar Madi , from Libya/tripoli , 28 yrs old I am a Full Stack Web Developer (Front-end / Back-end) with more than 9 yrs of experience in the field. skills : 1 - problem solving. 2 - HTML / CSS / Bootstrap / Sass 3 - JavaScript / jQuery / Ajax 4 - Vue js / Vuex 5 - webpack / npm / Git / Github 6 -...
  Hi.. My name's Nezar Madi , from Libya/tripoli , 28 yrs old I am a Full Stack Web Developer (Front-end / Back-end) with more than 9 yrs of experience in the field. skills : 1 - problem solving. 2 - HTML / CSS / Bootstrap / Sass 3 - JavaScript / jQuery / Ajax 4 - Vue js / Vuex 5 - webpack / npm / Git / Github 6 - PHP / Mysql 7 - Laravel ( and all of it's ecosystem packages ) I am available to work full time. ít hơn
 • Thuê zacmad88

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự