Java Developers để thuê tại Maldives

 • Java
 • Maldives
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   abdullamustafa
Thuê   abdullamustafa

  abdullamustafa abdullamustafa

  Maldives $20 USD / giờ
  Java,C,C++,PHP,AngularJs, Android App,IOS Ap,etc..
  Maldives
  0.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Whether you want to make an application or an App, fix a small bug or develop the next leading platform, I'll be glad handle your project. I am a skilled developer programmer in many programming languages (Java,C,C++,PHP, MySQL, HTML5, jQuery,Angula JS, Swift, CSS), software development as well as App Development for...
  Whether you want to make an application or an App, fix a small bug or develop the next leading platform, I'll be glad handle your project. I am a skilled developer programmer in many programming languages (Java,C,C++,PHP, MySQL, HTML5, jQuery,Angula JS, Swift, CSS), software development as well as App Development for mobile. Send me your requirements and let's get started ;) ít hơn
 • Thuê abdullamustafa

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự