Freelancers để thuê tại Malta

 • Linguistics
 • Tìm kiếm web
 • Malta
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Karmi63
Thuê   Karmi63

  Karmi63 Karmi63

  Malta $10 USD / giờ
  Translator
  Malta
  1.2
  2 đánh giá 2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaker translator, living in Malta. I have experience in translating in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles, newsletter, websites and more. I am very responsible and I have strong desire to...
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaker translator, living in Malta. I have experience in translating in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles, newsletter, websites and more. I am very responsible and I have strong desire to excel in my works, so I will give you high quality of manual translations. ít hơn
 • Thuê Karmi63

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự