3D Visualization Artists để thuê tại Mexico

 • 3D Visualization
 • Mexico
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   MauricioArroyoG
Thuê   MauricioArroyoG

  MauricioArroyoG MauricioArroyoG

  Mexico $20 USD / giờ
  Environment Artist
  Mexico
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  -I consider myself an expert in detail, lighting, and composition. -3D Modelling advanced skills and shaders. -Advanced skills and experience in Adobe Photoshop, and Adobe Premier. -Advance skills in rendering with VRay and FStorm. In my present role, I work closely with a team of architects and interior designers to...
  -I consider myself an expert in detail, lighting, and composition. -3D Modelling advanced skills and shaders. -Advanced skills and experience in Adobe Photoshop, and Adobe Premier. -Advance skills in rendering with VRay and FStorm. In my present role, I work closely with a team of architects and interior designers to deliver high-quality work within deadlines. ít hơn
 • Thuê MauricioArroyoG

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự