Thuê Google Docs Experts

 • Google Docs
 • Mexico
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   DanMh
Thuê   DanMh

  DanMh DanMh

  Mexico $18 USD / giờ
  Industrial Chemical Engineer
  Mexico
  3.9
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $18 USD mỗi giờ
  Industrial Chemical Engineer - Experience in Project Management, data analysis, data visualization, databases, audit process, quality management systems. I can create stunning and interactive dashboards in Excel, Power Bi, Tableau for your KPIs. Native in Spanish / Fluent in English / Intermediate in Portuguese.
  Industrial Chemical Engineer - Experience in Project Management, data analysis, data visualization, databases, audit process, quality management systems. I can create stunning and interactive dashboards in Excel, Power Bi, Tableau for your KPIs. Native in Spanish / Fluent in English / Intermediate in Portuguese. ít hơn
 • Thuê DanMh

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự