Freelancers để thuê tại Mexico

 • Linguistics
 • Tiếng Đan Mạch
 • Mexico
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   URL666
Thuê   URL666

  URL666 URL666

  Mexico $20 USD / giờ
  AlphaDeveloper & Translater
  Mexico
  0.8
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  ✅ Main Skill DICOM, ReactJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, Laravel, Shopify, Magento, Prestashop, Opencart, WordPress(Woocommerce), Moodle, Durupal, Wix, Yii, Rail, Django, Flask ✅ Sub Skill BlockChain, AI(Tensoflow), CUDA, ERP/CRI ✅ Base Skill Php, Html, Css, Java, C++, C, C#, Python, Ruby
  ✅ Main Skill DICOM, ReactJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, Laravel, Shopify, Magento, Prestashop, Opencart, WordPress(Woocommerce), Moodle, Durupal, Wix, Yii, Rail, Django, Flask ✅ Sub Skill BlockChain, AI(Tensoflow), CUDA, ERP/CRI ✅ Base Skill Php, Html, Css, Java, C++, C, C#, Python, Ruby ít hơn
 • Thuê URL666

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự