Java Developers để thuê tại Myanmar

 • Java
 • Myanmar
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   donkyaw
Thuê   donkyaw

  donkyaw donkyaw

  Myanmar $25 USD / giờ
  Be a best way to your digital solutions
  Myanmar
  1.8
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  A software engineer since 2005 developing a wide range of websites using PHP, Node.js, Rails, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTML & CSS, JQuery, AJAX, Drupal and WordPress. Proven success as a turnaround expert with talent and very responsive to the changes that are required. Proven ability to bring the project to a...
  A software engineer since 2005 developing a wide range of websites using PHP, Node.js, Rails, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTML & CSS, JQuery, AJAX, Drupal and WordPress. Proven success as a turnaround expert with talent and very responsive to the changes that are required. Proven ability to bring the project to a completion on time and under less budget. ít hơn
 • Thuê donkyaw

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự