Freelancers để thuê tại Nauru

 • Nauru
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   michibii96
Thuê   michibii96

  michibii96 michibii96

  Nauru $55 USD / giờ
  General Writer Publiç Relations
  Nauru
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $55 USD mỗi giờ
  Hi there!! I am an excellent writer, either to do Microsoft office or generally typing - essays, letters(cover) , resume , articles etc. Be assured that projects are done according to your liking and within timeframe. I can read and reply in Mandarin (Chinese), understands and speak little of it, I must say my...
  Hi there!! I am an excellent writer, either to do Microsoft office or generally typing - essays, letters(cover) , resume , articles etc. Be assured that projects are done according to your liking and within timeframe. I can read and reply in Mandarin (Chinese), understands and speak little of it, I must say my mandarin is getting tipsy. Must say that I believe in 100% communication at all times. Feel free to have a go with me, you won't regret it. No hesitations, strive for excellence and move forward. ít hơn
 • Thuê michibii96

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự