Thuê Prometheus Monitoring Javascript Developers

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Norway
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   HaryCoders
Thuê   HaryCoders

  HaryCoders HaryCoders

  Norway $25 USD / giờ
  Full-Stack Developers & 3D-Designers
  Norway
  2.9
  3 đánh giá 3 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Thank you for reviewing our profile, ▼ our Web Development Skills: → Cloud Microservices → PHP → Flask → Spring Boot Framework → ASP.net → Frontend Development → Angular → WordPress → Shopify ▼our Architectural Skills : → 2D Drawings. → 3D Modeling. → 3D Rendering. → Concept Design Of Architectural...
  Thank you for reviewing our profile, ▼ our Web Development Skills: → Cloud Microservices → PHP → Flask → Spring Boot Framework → ASP.net → Frontend Development → Angular → WordPress → Shopify ▼our Architectural Skills : → 2D Drawings. → 3D Modeling. → 3D Rendering. → Concept Design Of Architectural And Urban Projects. → Landscape And Architectural Site Plan Design. ▼ our Software Development Skills : → Java SE with Swing/Java FX GUIs. → C# Language. → C++. → Qt Creator. → OpenGL. ▼ our Smartphones Applications Skills : → Cordova (PhoneGap) Cross-Platform Applications. ▼ our Microsoft Office Scripts and Macros Skills : → MS Excel VBA Scripts. ▼ our Architectural Softwares Skills : → Revit Architecture. → Autocad. → 3Ds Max. → Lumion. → Twinmotion. ▼our Interior Design Skills : → 2D And 3D Floorplans Design. → 2D And 3D Floorplans Render. Whatever your needs are, we will find a solution that fits it. Let's WORK TOGETHER TO SET YOU UP FOR SUCCESS! ít hơn
 • Thuê HaryCoders

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự