PEGA PRPC Developers để thuê tại Poland

 • PEGA PRPC
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   MarioMesquitaBR
Thuê   MarioMesquitaBR

  MarioMesquitaBR MarioMesquitaBR

  Poland $20 USD / giờ
  Pega Certified System Architect
  Poland
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Senior System Architect badge issued by Pega, Pega Certified System Architect, former member of the first Accenture´s Pega team in Latin America. Experience on designing solutions and customization of OOTB rules and new rules. Have a solid background and experience developing applications on the Pega 8.5 platform....
  Senior System Architect badge issued by Pega, Pega Certified System Architect, former member of the first Accenture´s Pega team in Latin America. Experience on designing solutions and customization of OOTB rules and new rules. Have a solid background and experience developing applications on the Pega 8.5 platform. Mentor less experienced team members, perform code reviews, and lead presentations in architecture review, and best practice development. Fluent in Portuguese, proficient in English and Spanish. Bachelor’s degree in Information Systems, and post degree in Analysis, project and system management. ít hơn
 • Thuê MarioMesquitaBR

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự